Używając Windowsa XP mamy możliwość w prosty sposób zmapować zdalny dysk sieciowy i mieć do niego dostęp podobnie jak do dysku twardego komputera – poprzez folder „Mój komputer”. Wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem myszy na ikonę „Mój komputer”, wybierzemy opcję „Mapuj dysk sieciowy…” i w kilku krokach mamy wszystko zrobione. Niestety po ponownym uruchomieniu komputera, system nie będzie pamiętał haseł do zmapowanych dysków. Może to się z czasem stawać dość uciążliwe, a dodatkowo może przeszkadzać programom w dostępie do dysku sieciowy. Rozwiązaniem tego problemu może być użycie komendy net use i stworzenie skryptu logowania.

Z menu „Start” wybieramy „Uruchom…” i wpisujemy gpedit.msc:

Otworzy się okno „Zasady grupy”:

Z menu po lewej stronie wybieramy „Konfiguracje użytkownika” >> „Ustawienia systemu Windows” >> „Skrypty (logowanie/wylogowywanie)”:

Z menu po prawej stronie wybieramy „Logowanie”. Otworzy się okienko „Właściwości: Logowanie”:

Wybieramy „Pokaż pliki…”. Otworzy się folder C:\WINDOWS\System32\GroupPolicy\User\Scripts\Logon:

Tworzymy w nim nowy plik (np. „test.bat”) i wpisujemy komendę net use:

net use Z: \\dyskSieciowy\folderZ HASŁO /USER:NAZWA_UŻYTKOWNIKA

Powyższa komenda oznacza, że folder „folderZ” z zasobu „dyskSieciowy” będzie mapowany jako dysk „Z:” przy użyciu konta „NAZWA_UŻYTKOWNIKA” i hasła „HASŁO”. Jeśli chcemy mapować więcej zasobów na raz wystarczy dodać analogiczną linię dla każdego zasobu.

Po utworzeniu skryptu wracamy do okna „Właściwości: Logowanie” i wybieramy „Dodaj”. Z okna, które się otworzy wybieramy „Przeglądaj…” i wybieramy utworzony przed chwilą skrypt „test.bat”:

Efekt końcowy wygląda następująco:

Zatwierdzamy zmiany i zamykamy otwarte okna. Teraz nie musimy się już niczym martwić. Podczas każdego uruchomienia systemu nasz dysk sieciowy będzie automatycznie mapowany.