Funkcja czyszcząca formularz

function clearForm(button) {
 var form = $(button).closest('form');     // wyszukaj najbliższy tag 'form'
 $(':input',form)               // weź wszystkie inputy w nim zawarte
  .not(':button, :submit, :reset, :hidden')  // pomiń przyciski i ukryte pola
  .val('')                  // wyczyść wartość
  .removeAttr('checked')           // usuń atrybut 'checked'
  .removeAttr('selected');          // usuń atrybut 'selected'
};

Wywołanie funkcji

Poniższy przycisk wyczyści TYLKO formularz, z którym jest powiązany (tzn. którego jest elementem):

<input type="button" value="Clear" onclick="clearForm(this);"/>