Wiele bibliotek JavaScript wykorzystuje znak dolara ($) jako nazwę funkcji lub zmiennej, podobnie jak robi to jQuery. W przypadku jQuery $ jest to tylko alias dla nazwy jQuery, więc cała funkcjonalność jest dostępna bez użycia znaku dolara. Jeżeli musimy użyć innej biblioteki, która również wykorzystuje znak dolara, wspólnie z jQuery, to możemy oddać znak dolara tej drugiej bibliotece wywołując metodę jQuery.noConflict().

Używanie jQuery z inną biblioteką JavaScript używającą znaku $

<script type="text/javascript" src="other_lib.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
  jQuery.noConflict();
  // Tutaj jQuery nie używa już $, a używa go druga biblioteka.
</script>

Podobny efekt możemy uzyskać wczytując jQuery jako pierwsze. W tym przypadku nie musimy uruchamiać już metody jQuery.noConflict():

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="other_lib.js"></script>
<script type="text/javascript">
  // Nie ma problemu z konfliktami.
  // Druga w kolejności wczytana biblioteka nadpisała znak dolara dla siebie.
</script>

Własny alias dla jQuery

Jeśli ciągłe używanie nazwy jQuery wydaje nam się uciążliwe, to możemy dodatkowo utworzyć dowolny własny alias dla tejże biblioteki:

var jq = jQuery.noConflict();
// Teraz używamy "jq" jako aliasu dla jQuery.
jq("div p").hide();

Należy tylko uważać, żeby nie naszym aliasem nie nadpisać innej metody lub zmiennej i nie narobić bałaganu, którego chcieliśmy docelowo uniknąć.

Wiele wersji biblioteki jQuery na jednej stronie

Tworzenie własnego aliasu otwiera nam drogę do użycia kilku różnych wersji biblioteki jQuery na jednej stronie:

<script type="text/javascript" src="jquery-1.4.2.js"></script>
<script>
  var jq142 = jQuery.noConflict();
</script>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.5.1.js"></script>
<script>
  var jq151 = jQuery.noConflict();
</script>
// No i mamy dwa aliasy dla dwóch wersji: "jq142" i "jq151"

Mimo, że może Wam wydawać się, że jest to niepotrzebna i nadmiarowa funkcjonalność, to jesteście w błędzie :) Jest to naprawdę pomocny element, na przykład gdy chcemy użyć na jednej dwóch pluginów kompatybilnych z dwiema różnymi wersjami jQuery (a to się często zdarza, bo rozwój pluginów nie idzie w parze z rozwojem jQuery). W takiej sytuacji bez stworzenia dwóch odrębnych aliasów się nie obędzie.